Galerie

Mánes

Program

Prostory

Historie

Restaurace

Kontakt

CZ

EN

Program

2016

2015

2017

2

 

 

Julia Chochola / Your Eyes Are Golden

25.ledna 2017 – 8. února 2017

denně od 11:00 do 20:00

Od 25. ledna 2017 zaplaví Galerii Mánes zlaté malby mladé české tvůrkyně Julie Chocholy. Svou prozatím největší výstavu nazvala Your Eyes Are Golden a vaše oči, i přestože nejsou zlaté, si ji budou moci prohlédnout pouze dva týdny.

 

Výstava skýtá cyklus velkoformátových abstraktních maleb, které sjednocuje, jak sám název napovídá, zlatá barva. Původní převážně černé a červené obrazy totiž Chochola překryla čtyřiadvacetikarátovým zlatem pomocí náročné techniky, která se používá při klasickém pozlacování. „Hotový obraz se sice překryje zlatem, ale i přesto nebo spíš o to víc můžete vidět a vnímat dílo komplexně, specielně povrch samotný. Všechny tahy štětcem jdou dohromady jako jeden„, dodává sama Julia ke své sérii.

 

Vstupné: 100 Kč / děti do 16ti let a senioři zdarma

Karel Těšínský / Krajinou mé duše

2. březen – 17. duben 2017

denně od 11:00 do 20:00

Výstava obrazů, monotypů a kreseb progresivního malíře Karla Těšínského zavede návštěvníky do světa křehkých zátiší a čisté symboliky přírody, která je typická pro umělcův ojedinělý projev.

 

Dosud neobjevený a neprávem opomíjený autor s nezaměnitelným rukopisem patřil k nejpozoruhodnějším talentům své doby. Vychází z odkazu progresivních tendencí české krajinomalby první poloviny 20. století a navazuje na silný středoevropský symbolismus, jehož vlivem stylizuje komponenty krajiny a zátiší do co nejstručněji vystižených tvarů. Odstupňované barevné tóny a linie vymezující plochu a prostor tvoří nedílnou součást vyvážené kompozice malířova díla. Soustředěným pozorováním přírody a vlastního prostředí odvozoval Těšínský zákonitosti platné pro malířskou i grafickou tvorbu. Zanechal po sobě velmi osobité malířské dílo, vyvíjející se bez náhlých zvratů, a zůstal jedinečným ve svém charakteristickém uměleckém projevu.

Vstupné: 100 Kč / studenti 50 kč / děti do 15ti let a senioři zdarma

Martin Krajc / LIBIDO

1. 11. 2016 - 17. 11. 2016

denně od 11 do 20 hodin

Martin Krajc připravil svou novou samostatnou výstavu přímo pro prostory výstavní síně Mánes. Diváci uvidí rozsáhlý soubor jeho posledních obrazů velkých formátů, na nichž pracoval během letošního roku v ateliéru industriálního prostoru vysočanské Pragovky, doplněný o jednu figurální plastiku.

 

Krajc se představí ve všech svých malířských přístupech, přecházejících mezi bezprostřední dravou, spontánní malbou a zvrstveným, meditativním rukopisem. Ve vztahu dívčí postavy a vnitřního prostoru vychází ze svých dlouhodobých zkušeností, inspirovaných modernistickou architekturou i film noir, a ze studijního pobytu ve Španělsku, kdy na něj zapůsobili nejen klasici místní barokní malby, ale dotklo se jej i syrové prostředí býčích zápasů. Název výstavy Libido vyjadřuje podle autora radost a šťastný okamžik, chvíle slasti a opojení, dávající každodennímu životu nový rozměr.

 

 

Kurátor Karel Srp, Grand Opening 1.11.2016.

Vstupné: 100 Kč / studenti a senioři: 50 Kč

Vladimír Rosol & Martin Rosol / ZAHRADA SNŮ

15.3.2016  -  29.3.2016

Výstava přinese rozsáhlý průřez uměleckými díly Vladimíra Rosola od počátku až do konce jeho umělecké dráhy. Ta se uzavřela před dvěma lety jeho úmrtím.Součástí výstavy je také stručný náhled na současnou tvorbu jeho syna Martina, sklářského umělce, který trvale žije ve Spojených státech a vystavuje v současné době po celém světě.

 

Originální propojení obrazů a grafik Vladimíra Rosola se skleněnými plastikami jeho syna bude podpořeno atmosférou rajské zahrady s multimediálním podbarvením umožňující návštěvníkům komplexní smyslový zážitek. Dominantním prvkem výstavy bude unikátní Foucaultovo kyvadlo (the Foucault pendulum) zavěšené ve výšce 12 metrů a zakončené skleněným artefaktem vytvořeným Martinem Rosolem. Kyvadlo bude po celou dobu výstavy v činnosti, takže návštěvníci budou moci dle jeho pohybu sledovat, jak se Země otáčí kolem své osy.

 

Hostem výstavy je Jana Gregorová, která vystaví několik svých obrazů.

Václav Zapadlík / Benzínové opojení

2.4.2016  -  28.4.2016

Výstava obrazů jednoho z nejznámějších malířů automobilových veteránů doplněná skutečnými historickými automobily. Jeho fotorealistické obrazy jsou známé po celém světě, zejména pak v Německu, ve Francii, v Anglii ale nejvíce v USA, kde má v několika muzeích stálé expozice. K vidění zde bude kromě 90 reprodukcí obrazů i automobil Bugatti 13, Walter Junior patřící Václavu Zapadlíkovi a francouzský vůz Sima zrekonstruovaný podle maestrových technických výkresů. Návštěvníci zde také uvidí jeho výtvarné návrhy poštovních známek, kterých od roku 2012 vydala Česká pošta už 23 a další archiválie týkající se historických automobilů i jeho samého. Výstava má za cíl nastínit umělecký profil a všestrannost Václava Zapadlíka, jenž je bez jakékoli nadsázky, dodnes pokládán za největšího mistra v kresbě a malbě historických automobilů.

denně od 10:00 - 22:00

denně od 10:00 - 20:00

Vstupné: 70 Kč

Vstupné: 100 Kč / ZTP, senioři a děti do 15ti let 70 Kč / děti do 6ti let zdarma

Pasta Oner / Last day in Paradise

Po dvou letech od své rozsáhlé sólové výstavy Man on Fire zabydlí Pasta Oner coby nezávislý umělec prostory legendární výstavní síně Mánes. Pasta Oner se svou výstavou Last Day in Paradise etabluje jako výrazný ateliérový a studiový tvůrce,

jehož stěžejní tvorba spočívá v pop-artových akrylových malbách a ambiciózních prostorových objektech.

 

V průběhu vernisáže a výstavy bude v provozu i speciální Pasta Oner Shop, v rámci kterého budou k prodeji tradiční limitované autorské signované sítotisky, kalendáře, produkty ve spolupráci s Marshal Apparel, kryty a skiny na mobilní telefony, tablety, notebooky a mnoho dalšího.

 

Otevírací doba: pondělí – neděle / 11:00 – 20:00

2.4.2016  -  28.4.2016

denně od 10:00 - 20:00

Prostory

Výstavní síň Mánes

Multifunkční sál

Hlavní prostor Galerie Mánes, označovaný také jako Výstavní síň Mánes, nabízí celkovou plochu 512 m2. Díky tomu, že byl navržen a postaven jako výstavní galerie, nabízí ideální podmínky pro výstavy, vernisáže i související kulturní a společenské akce. V neutrálním, prostorném a vzdušném, funkcionalistickém interiéru mohou naplno vyniknout všechny druhy uměleckých děl a instalací.

 

Sál nabízí díky prosklené sedlové střeše přirozené denní světlo v kombinaci s moderní vzduchotechnikou pro celoročně příjemné prostředí. Je vybaven stropními i nástěnnými kolejnicemi a úchyty pro zavěšení exponátů i kvalitním umělým osvětlením pro zimní období a večerní provoz. Vnitřní uspořádání sálu lze pomocí výstavních panelů variabilně měnit. Foyer výstavního sálu je přímo přístupné z Masarykova nábřeží, do Výstavní síně tak lze snadno umístit i rozměrné exponáty či instalace.

Multifunkční sál sousedící s výstavním sálem a restaurací nabízí celkovou plochu 312 m2 a půvabný pohled na ostrov Žofín i Národní divadlo. Lze jej využít pro rozšíření výstavních prostor, nebo pořádání doprovodného programu (například přednáška, workshop, projekce) – pro tyto účely je možné jej též rozdělit na dvě části (210 a 102 m2).

Historie

Na místě nad ramenem Vltavy obtékajícím ostrov Žofín, kde dnes stojí budova „Mánes“, stály od patnáctého století Šítkovské mlýny společně s vodárenskou věží. Původně dřevěné stavby ale v šestnáctém století vyhořely a byly proto nahrazeny kamennou vodárenskou věží a posléze též novými kamennými budovami mlýnů. Ty svému účelu sloužily přibližně do poloviny devatenáctého století. Plánovanému zbourání kamenné vodárenské věže zabránil na sklonku 19. století spolek Umělecké besedy.

 

Samotné mlýny však svému osudu neušly – společně s dalšími podobnými příbřežními stavbami je ve 20. letech vykoupila Pražská obec a v roce 1926 Spolek výtvarných umělců Mánes koupil od města pozemek náplavky i s budovami mlýnů určenými k demolici s podmínkou, že na tomto místě zrealizuje novou stavbu a pod nově postavenou stavbou bude zachován průtok řeky.

 

Přes komplikace k nimž došlo při bourání, se podařilo stavbu nové funkcionalistické budovy, jejímž autorem je architekt Otakar Novotný, zahájit v červenci 1929. Pod dohledem komise v čele s architektem Josefem Gočárem pak byla dokončena a předána do užívání již v říjnu 1930. Nová moderní budova s velkými prosklenými plochami (ve své době dokonce největšími v Praze) byla situována velmi podobně jako původní Šítkovské mlýny mezi nábřežím, Žofínem a vodárenskou věží. Nákladná stavba nad ramenem řeky byla financována z prostředků SVU Mánes, darů jeho členů a mecenášů - zejména prezidenta Masaryka a dále Otto Petscheka a Louise Rothschilda. Podstatnou část prostředků kryl úvěr, který byl doplacen až v roce 1948.

 

První akcí, která se v nové budově spolku konala, byla výstava Sto let českého umění 1830-1930. Budova spolku od počátku sloužila nejen umělcům (vedle výstavního sálu zde byly spolkové místnosti a kanceláře), ale také komerčním účelům tak, aby z pronájmu části prostor bylo možné splácet úvěr. Již od počátku tak v budově byla francouzská restaurace (kubistické nástropní malby Emila Filly zde můžete obdivovat dodnes), cukrárna, kavárna, bar a v přízemím foyer byl dokonce po jistou dobu umístěn autosalon.

 

Budova Mánes se záhy se stala architektonickou legendou a jedním z nejvýznamnějších center společenského a kulturního života.

Po roce 1948 byla činnost spolku Mánes pozastavena (v 50. letech byl pak spolek rozpuštěn) a budova přešla do správy a poté do vlastnictví Českého fondu výtvarných umění, právního předchůdce současného vlastníka Nadace českého výtvarného umění.

 

V letech 1980-87 proběhla dílčí kontroverzní rekonstrukce horní části budovy, při níž byly částečně změněny vnitřní dispozice. Spodní část zůstala v původním stavu, což vedlo k vyhlášení havarijního stavu v roce 1995 a následné sanaci a rekonstrukci spodní části , vč. zpevnění mostní části skryté pod hladinou Vltavy o rok později, a to nákladem cca 50 mil. Kč. Bez provedení této nákladné rekonstrukce spodní části budovy by Mánes v  srpnu 2002, kdy v Praze došlo k rozsáhlým záplavám, zřejmě stavebně „nepřežil“.

 

V letech 2012-14 proběhla generální rekonstrukce celé budovy Mánes, realizovaná firmou SKANSKA a.s., během níž byly budově vráceny původní vzhled i vnitřní dispozice (doplněné například o moderní vzduchotechniku a bezbariérový přístup). Rekonstrukce za celkem 160 milionů Kč byla, podobně jako původní stavba, z velké části financována úvěrem, který je splácen z výnosů galerie a komerčních prostor.

Kromě budovy Mánes bylo zrestaurováno také klavírní křídlo, na které zde hrával sám Jaroslav Ježek. Nástroj značky Steinway z roku 1897 se v plné kondici vrátil na své původní místo.

 

Kontakt

DAGMAR BABĚRADOVÁ

TEREZA TICHÁ

GALERIE MÁNES / NADACE ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

ředitelka

+420 224 932 938

baberadova@seznam.cz

pronájmy,  výstavy, komerční akce

+420 774 504 439

terezaticha@email.cz

Masarykovo nábřeží 250/1

Praha 1, 110 00

www.ncvu.eu